Vertikálne obrábacie centrá

MCV 500

Upínacia plocha 800 x 500 mm
Pojazd stola X = 500 mm
Y = 500 mm
Z = 500 mm
Max. hmotnosť obrobku 400 kg

WMC 1300 S Storm
WMC 1300 S Richmond

Upínacia plocha 1400 x 600 mm
Pojazd stola X = 1300 mm
Y = 650 mm
Z = 710 mm
Max. hmotnosť obrobku 1500 kg

Horizontálne obrábacie centrum

WHN 110 MC

Upínacia plocha 1400 x 1600 mm
Pojazd stola X = 2000 mm
Y = 1400 mm
Z = 1250 mm
W = 710 mm
Max. hmotnosť obrobku 5000 kg

Páliaci stroj:

Rezací výkon 72 kW
Max. rezacia hrúbka 80 mm
Max. rozmer platne 2000 x 6000 mm

Sústružnícke obrábacie centrá

T6MS

Max. priemer sústruženia 220 mm
Posuv osí X = 200 mm
Z = 450 mm
Vŕtanie vretena 64 mm

T8M

Max. priemer sústruženia 290 mm
Posuv osí X = 290 mm
Z = 540 mm
Vŕtanie vretena 77,5 mm

S42CNC

Max. priemer sústruženia 152 mm
Posuv osí X = 115 mm
Z = 230 mm
Vŕtanie vretena 53 mm
Max. dĺžka obrábania s koníkom 300 mm

Airoturn 1/d600 mm, Airoturn 2/d600 mm

Karusel-Puma

Max. priemer sústruženia 496 mm
Posuv osí X = 268 mm
Z = 488 mm
Priemer otvoru vretena 90 mm

Pieskovacie zariadenie

Lisy:

Excentrický lis 12 TFA

Zdvih barana 678 mm
Menovitá sila 120 t
Počet zdvihov 60/min

Hydraulický lis PYE 25 N

Zdvih barana 500 mm
Menovitá sila 40 t

Excentrický lis LEN 25 C

Zdvih barana 95 mm
Menovitá sila 250 t
Počet zdvihov 160/min

Excentrický lis K1430

Zdvih barana 580 mm
Menovitá sila 100 t
Počet zdvihov 80/min