Profil spoločnosti

FG METAL s.r.o., Dolný Kubín patrí medzi stabilné spoločnosti v oblasti strojárenského vývoja, výroby a montáže produktov a prevádzkuje činnosti kovoobrábania, zámočníctva, výroby jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom a na CNC strojoch.

Základným krédom práce spoločnosti je v maximálnej miere uspokojovať potreby svojich zákazníkov a ich zákazníkov poskytovaním kvalitných produktov a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a s minimálnym vplyvom na životné prostredie, zlepšovanie a zvyšovanie aktívneho prístupu zamestnancov k bezpečnej práci a zdraviu, čo bude vyžadovať aj od svojich dodávateľov.

Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený a certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa ISO 9001:2008 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov. Vďaka neustálej práci, flexibilite voči trhu a zlepšovanému systému zaručujeme, že prístup ku zákazníkom a kvalita výrobkov spĺňajú náročné požiadavky európskeho trhu a legislatívy. V zmysle týchto skutočností a vývoja trhu smerom k automobilovému priemyslu má vrcholový manažment do budúcna v zámere pripraviť sa a byť certifikovaný aj na požiadavky ISO-TS 16949.

Strojový park pozostáva z kvalitne vybavených obrábacích strojov na opracovanie štandardných, ale aj atypických výrobkov – sústružnícke obrábacie centrá (T6MS, Tornado T8M, S42 CNC), vertikálne obrábacie centrá (MCV 500 Quick Fanuc, WMC 1300S Storm, WMC 1300S Richmond), horizontálne obrábacie centrum (WHN 110MC), otryskávacie – pieskovacie zariadenie (TMSO 2,4/4), zariadenie na plazmové rezanie (PL 3002 CNC/D12000), meracie 3D zariadenie (Wenzel). Taktiež zabezpečujeme lisovacie a ohýbacie práce a v kooperácii vieme zabezpečiť všetky povrchové úpravy.

Technicky a vývojovo máme vynikajúce softvérové programy (evidencie, kalkulácie a skladového hospodárstva, štandardné balíky Microsoft a pod.).

Disponujeme výrobným a montážnym potenciálom kvalifikovaných pracovníkov, s kvalitne vybavenými obrábacími a výrobnými dielňami. Takisto náležitú pozornosť venuje naša spoločnosť pracovnému prostrediu, bezpečnosti pri práci, zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov. Pravidelne zabezpečujeme zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov prostredníctvom interných a externých výchovno-vzdelávacích aktivít.

Spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami z krajín EU: Volvo, JCB Transmissions, Fagor Ederlan Slovensko, Zlievareň Zábrež, ZF Sachs, AFE Foundry, Technogym E. E., Andrew Telecommunications, atď.

Našou víziou je rozširovanie manažérskych systémov v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti, spoločenskej zodpovednosti a zlepšovania a zvyšovania úrovne kvality cez špecifické nástroje kvality až po implementáciu systému kvality pre automobilový priemysel normy ISO/TS 16949.

Ďalšou víziou pre budúcnosť je spoločnosť, ktorá sa zapojí do globálneho trhového priestoru ako subdodávateľ veľkých, malých i stredných spoločností. Tomuto podriaďujeme všetku našu činnosť, predovšetkým v orientácii na zákazníka, a to nie len navonok, ale aj vo vnútri firmy. Našimi hodnotami musia byť FLEXIBILITA, VÝKONNOSŤ, KVALITA a ZODPOVEDNOSŤ tak, aby naša vzájomná spolupráca s Vami, vážení obchodní partneri, bola prínosom pre obe strany a znalosti a vedomosti našich pracovníkov, boli pridanou hodnotou, ktorá Vám pomôže uspieť vo svete tretieho tisícročia.